Zoek in deze groep

Leden van de groep

Regieraad Gegevens

Regieraad Gegevens

Eigenaar: Patrick Rinzema

Leden van de groep: 9

Omschrijving:

De regieraad Gegevens richt zich op de uitwisseling van gegevens binnen de overheid. Daarbij ligt het accent op de doorontwikkeling naar een stelsel van overheidsgegevens en de rol die de verschillende basisregistraties en stelselvoorzieningen daarbij spelen.

In de regieraad Gegevens worden nadere afspraken gemaakt over de gezamenlijke agenda, de activiteiten en de bijbehorende prioritering.

De vergaderstukken van deze regieraad zijn publiek toegankelijk.

Bekijk de ledenlijst.