Zoek in deze groep

Leden van de groep

  • Groepen
  • Regieraad Interconnectiviteit

Regieraad Interconnectiviteit

Regieraad Interconnectiviteit

Eigenaar: Patrick Rinzema

Leden van de groep: 8

Omschrijving:

De voorzieningen die onder de regieraad Interconnectiviteit vallen, vormen de basis voor de digitale overheid. Zonder fysieke netwerken, standaarden, architectuur en gegevensuitwisseling zou er geen e-overheid zijn. In de regieraad Interconnectiviteit worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke agenda, de doelstellingen, thema’s en de bijbehorende prioritering.

De voorzieningen die onder de regieraad Interconnectiviteit vallen, zijn:
- Standaarden ('pas toe of leg uit'-lijst);
- Digipoort (Overheidstransactiepoort (OTP) & ProcesInfrastructuur (PI));

- Diginetwerk;
- Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA).

De vergaderstukken van deze regieraad zijn publiek toegankelijk.

Bekijk de ledenlijst