Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nationaal Beraad

Nationaal Beraad

Eigenaar: Erik Jonker

Leden van de groep: 3

Omschrijving:

Besluiten uit de regieraden worden ter kennisname aan het Nationaal Beraad voorgelegd. Ook kunnen de regieraden zaken, voorzien van een advies of analyse, ter besluitvorming voorleggen aan het Nationaal Beraad. Dit gebeurt in elk geval als een onderwerp de volle breedte van de GDI aangaat, als in de regieraad geen eensgezindheid kan worden bereikt op een bepaald onderwerp of als een onderwerp vraagt om agendering in de Ministeriële Commissie.

De vergaderstukken van het Nationaal Beraad zijn publiek toegankelijk.

Bekijk de ledenlijst.