Zoek in deze groep

Leden van de groep

Klankbordgroep Bedrijven

Klankbordgroep Bedrijven

Eigenaar: Patrick Rinzema

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

Deze klankbordgroep Bedrijven heeft tot doel de ontwikkelingen op e-overheidsdienstverlening aan bedrijven constructief en tegelijkertijd kritisch te volgen. Daartoe zit een aantal (koepels van) bedrijven en een aantal overheidsorganisaties aan tafel die diensten aan bedrijven leveren. De klankbordgroep kan advies uitbrengen aan het Nationaal Beraad Digitale Overheid.

Agenda en stukken van de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn openbaar toegankelijk. De laatste vergadering had plaats op donderdag 17 november 2017, bij VNO-NCW/MKB Nederland in Den Haag.