Zoek in deze groep

Leden van de groep

Digiprogramma

Digiprogramma

Eigenaar: Patrick Rinzema

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

In het Digiprogramma dat elk jaar wordt opgesteld, komen besturing, inhoud en financiën bij elkaar. Per cluster (gegevens, identificatie & authenticatie, interconnectiviteit en dienstverlening) worden de belangrijkste ambities, activiteiten en prioriteiten in samenhang beschreven. 

Het Digiprogramma 2018 werd op 17 januari 2018 in het Nationaal Beraad Digitale Overheid besproken en vastgesteld. Het ministerie van BZK biedt het aan de Tweede Kamer aan.